preloder

Hva trenger du hjelp til?

Bestille nøkkel

Bestille nøkkel

Vannlekkasje

Vannlekkasje

Vaktmestertjenester

Vaktmestertjenester

Søppelcontainer

Søppelcontainer

Gjesteparkering

Gjesteparkering

Juridisk informasjon

Juridisk informasjon

Porttelefon

Porttelefon

Garasjeplass

Garasjeplass

Veggdyr

Veggdyr

Postkasseskilt

Postkasseskilt

Close

Bestille nøkkel

Close

Vannlekkasje

Har du fått vannlekkasje i leiligheten din gjør du følgende.

1. Kontakt rørleggerfirma. For eksempel rørleggervakten på nummer 23126550. Hvilken rørlegger du benytter er valgfritt.

2. Meld fra til Obos forsikring på 02335 eller via deres nettsider: https://forsikring.obos.no/

Close

Vaktmestertjenester

Vaktmestertjenester leveres av Gamle Oslo Servicesentral

Vår vaktmester Adem Kutincic kan nås på tlf: 99125963

På kveldstid gjelder vakttelefon: 975 19 689

Close

Søppelcontainer

Dugnad med muligheter for kasting i containere avholdes mai og september hvert år.
Close

Gjesteparkering

Close

Juridisk informasjon

Selskapsnavn:Motzfeldtsgate 21-23 Sameie
Selskapsnr:5197
Organisasjonsnr:983561004
Selskapstype:Sameie
Forretningsfører:OBOS Eiendomsforvaltning AS
Kontrakttype:Ordinær
Bydel:1 Gamle Oslo
Kommunenavn:Oslo
Kommunenr.:0301
Gårdsnr.:229
Bruksnr:91

Close

Porttelefon

Ønsker du å tilføre et navn, nummer eller info i porttelefonen? Vennligst fyll ut info

    Med denne funksjonen kan du låse opp porten og inngangsdøren til bygget med telefonen din. Huk av boksen dersom du ønsker denne muligheten
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Close

Garasjeplass

Close

Veggdyr

Følg disse stegne om du skulle oppleve et utbrudd av veggdyr i din leilighet

1. Ta kontakt med ABS Skadedyrkontroll og be om befaring.

Skadedyr.no

Telefon: 21 50 77 61


2. Meld fra til Obos forsikring på 02335 eller via deres nettsider: Obos Forsikring

3. Vær oppmerksom på å ikke sette noen møbler eller andre gjenstander fra din leilighet i oppgangen eller fellesarealene, så lenge du har veggdyr. Det kan smittes over til andre beboere og koste naboene dine dyrt.

Close

Postkasseskilt

Det er pålagt å benyttte offisielt godkjente postkasseskilt i sameiet.

Navneskilt kan bestilles fra:

Servicegruppen AS

Send epost

www.servicegruppen.no

648 02 648

Alle postkasseskilt leveres til styret for å unngå problemer ved levering. Styret kan ikke påvirke leveringstiden til Posten.Dersom du ønsker skilt umiddelbart, besøk:

Mister Minit

Oslo City

Stenersgata 1

www.misterminit.noDimensjoner

Postkasseskiltene skal være tilpasset modellen: Norgeskassa

Mål: 94x58mm

Svart tekst på hvit bakgrunn


Ofte stilte spørsmål

 
Hvordan bruker jeg porttelefonen?
Porttelefonen brukes i kombinasjon med din smart-telefon eller vanlige telefon til å åpne døren for besøkende.

Slik åpner du døren med applikasjon og video:

1. Søk opp og last ned appen "Intratone". Tillgjengelig på App Store og Google Play Butikk.

2. Legg inn ditt telefonnummer med knappen øverst i høyre hjørne.

3. Du får nå en bekreftelseskode på sms som du legger inn i feltet på appen.

4. Sørg for at du har registrert deg i katalogen vår ved å klikke på ikonet "Porttelefon" i verktøylinjen ovenfor.Slik åpner du døren med fasttelefon: Har du ikke smart-telefon vil du i stedet motta et anrop. Dette kommer fra et fransk nummer som starter på "+33" (forskjellig i hver oppgang).

1. Svar på anropet

2. Trykk "0" for å snakke

3. Trykk to ganger på * (stjerne) for å låse opp.

Hvor kan jeg kommunisere med naboene?

Sameiets side på Facebook heter Motzfeldtsnytt

Vi anbefaler alle å like og følge denne siden for å få med seg siste nytt om hva som skjer i nabolaget.

Fjernkontroll til garasjeporten
Styret selger alt av nøkler til fellesarealene bortsett fra elektronisk portåpner til garasjen. Denne må du bestille av leverandøren:

Nassau Door As

info@nassau.no

Tlf. 32 23 65 10

Nassau Door Østlandet kontaktinfo

Hvem er internettleverandør i blokka?

Fra og med februar 2018 er Nextgentel sameiets leverandør av internett. Det er ikke nødvendig å kjøpe abonnement fra andre leverandører, da det nå er lagt inn fiber i hver leilighet som dekkes av fellesutgiftene.

For teknisk brukerstøtte, vennligst kontakt Nextgentel eller via telefon 987 07 979

Åpne porten med telefon

Visste du at du kan åpne både porten og inngangsdøren til blokka uten en gang å ta frem nøkkelen?

Med mobile key kan du ganske enkelt gjøre telefonen din om til en digital nøkkel. Alt du trenger å gjøre er å ringe til porten i din oppgang, med ett av nummerne under. Dersom du ikke har mobile key kan du be om dette av styret ved å chatte med oss her på nettsiden, eller sende oss en epost nederst på nettsiden.

Nummer til Motzfeldts gate 21: +33 643 088 163

Nummer til Motzfeldts gate 23: +33 785 949 132

 

STYRET

Marius Wærhaug Madsen

Styreleder

977 23 199


Vaktmestertjenester
Renhold
Økonomi og regnskap
Kommunikasjon

Niklas Tessem

Styremedlem

91571046


Nøkkelbestillinger
Økonomi og regnskap

Anette Walland

Styremedlem

92400308


HMS-ansvarlig
Forsikring

Piraba Kugathasan

Styremedlem

92808570


Porttelefon
Videoovervåkning

Carl-Fredrik Tørud

Styremedlem

92655000


Vi søker nytt styremedlem

KONTAKT

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Vedtekter

VEDTEKTER for Boligsameiet Motzfeldtsgt. 21-23 vedtatt i sameiermøte 22. mars 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på sameiermøtet 13.04.05. Siste endret på sameiermøtet 28.04.09.

§ 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Boligsameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 229 bnr. 91 i Oslo med påstående bygninger. Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg av enhver art.

§ 2. ORGANISERING AV SAMEIET Sameiet består av 110 seksjoner, 109 boligseksjoner og 1 garasjeseksjon. Til hver seksjon er det knyttet enerett til bruk av en bruksenhet. Sameiebrøkene bygger på bruksenhetenes areal. Garasjeseksjonen disponeres av styret som leier ut garasjeplasser. En garasjeplass disponeres av den som leier denne til parkering av bil eller annet motorkjøretøy. Garasjeplass kan kun leies ut til andre sameiere. Fremleie er ikke tillatt. Hvis ledig kapasitet, kan det leies ut eksternt til markedspris etter 3 måneders oppsigelse. Sameiet v/styret gis adgang til kontroll av fellesarealer ved bruk av overvåkningsutstyr som kamera eller lignende. En slik kontroll kan kun foretas for å hindre hærverk, tyveri e.l.

§ 3. RETTSLIG RÅDERETT Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon. Hver seksjon disponerer en bod som følger seksjonen ved salg. De andre sameierne har likevel panterett i seksjonen for krav mot sameieren for et beløp som svarer til folketrygdens grunnbeløp, jf. eierseksjonsloven § 22. Framleie av seksjoner skal godkjennes av styret. Godkjenning kan bare nektes der det foreligger saklig grunn. Ved framleie av seksjon skal det straks sendes melding til styret for registrering av leietaker.

§ 4. RETT TIL BRUK Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet inklusiv tilhørende bod, samt rett til å nytte fellesarealene til det de er beregnet for eller vanlig brukt til. 2 Boligsameiet Motzfeldtsgt. 21-23 Bruksenheten og fellesarealene kan bare brukes i samsvar med formålet og må ikke benyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. Fellesareal er underlagt styrets nærmere bestemmelser. Sameieren, beboere av bruksenheten og eventuelle besøkende plikter å følge husordensregler og vedtekter. Sameieren er innforstått med at brudd på denne bestemmelsen anses som brudd på sameierens forpliktelser overfor sameiet og kan bli å betrakte som mislighold (jf. § 9). Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt må ikke foretas uten reseksjonering etter eierseksjonsloven § 13 annet ledd.

§ 5. HUSORDENSREGLER Sameiermøtet kan med alminnelig flertall fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Slike ordensregler kan endres eller gis tilføyelser av styret under forutsetning av at de tas opp til avgjørelse på førstkommende sameiermøte.

§ 6. BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Utskifting av vinduer og dører, oppsetting av markiser, endring av utvendige farger, fasadekledning o.l. skal godkjennes av styret, og kan skje etter en samlet plan for bygningen vedtatt av sameiermøtet. Det er ikke tillatt å sette opp parabolantenner. Styret kan gi dispensasjon dersom det er tungtveiende grunner til dette. Tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal meldes til bygningsmyndighetene må godkjennes av styret før byggemelding kan sendes. Hvis det søkes om endringer av ikke uvesentlig betydning for de øvrige sameiere, skal styret forelegge spørsmålet på sameiermøtet til avgjørelse. Ledning, rør og andre nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene. En sameier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av sameierens eller husstandsmedlemmenes funksjonshemming. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. Kostnadene dekkes av sameieren.

§ 7. FELLESKOSTNADER, FORSIKRING OG SKADE Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet (felleskostnader) fordeles på sameierne etter sameiebrøken. Der særlige grunner taler for det, kan en kostnad fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Den enkelte sameier betaler akontobeløp fastsatt av sameiermøtet eller styret til dekning av sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet skal også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. 3 Boligsameiet Motzfeldtsgt. 21-23 Inkludert i felleskostnadene er huseierforsikring som tegnes av sameiet på vegne av alle sameiere. Ved innvendig skade som dekkes av forsikringen betaler sameieren egenandelen. Innvendig skade som skyldes ytre forhold dekkes av sameiet. Den enkelte sameier er ansvarlig for forsikring av sitt innbo og bygningsmessige innredninger.

§ 8. VEDLIKEHOLD Den enkelte sameier skal fullt ut og for egen regning vedlikeholde egen bruksenhet slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Det samme gjelder for fellesareal der en seksjonseier er gitt midlertidig enerett til bruk. Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten til og med forgreningspunktet inn til seksjonen og de elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks. Ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr, herunder trappeoppganger og inngangsdører til oppgangene, er sameiets ansvar. Utvendige dører og vinduer skiftes av den enkelte sameier. Enkelt vedlikehold (maling, beising o.l.) er den enkelte sameiers ansvar, dog skal sameiet holde maling, beis osv., men ikke redskap. Ved manglende indre eller ytre vedlikehold hos sameier, kan styret med 3 måneders varsel la dette bli utført for sameiers regning.

§ 9. MISLIGHOLD, PÅLEGG OM SALG OG KRAV OM FRAVIKELSE Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 26. Medfører sameieren eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er hans oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven, jf. eierseksjonsloven § 27. Manglende innbetaling av fellesutgifter anses som vesentlig mislighold dersom slik innbetaling ikke skjer etter skriftlig varsel om 14 dagers frist. Det skal framgå av varslet hva fortsatt manglende betaling kan resultere i.

§ 1O. STYRET Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og fire andre medlemmer. Varamedlemmer velges etter behov. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer, fortrinnsvis sameiere som bor i sameiet eller deres ektefelle/samboer. Vedtak i styret treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. 4 Boligsameiet Motzfeldtsgt. 21-23 Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller en nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i. I felles anliggender forplikter styreleder og ett styremedlem i fellesskap sameiet og tegner dets navn. Styret kan gi prokura. Et styremedlem som selger sin bruksenhet må tre ut av styret.

§ 11. SAMEIERMØTET Sameiets øverste myndighet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Innkalling til sameiermøte skjer skriftlig og skal bestemt angi de saker som skal behandles på møtet. Uavhengig av om det er nevnt i innkallingen skal det ordinære sameiermøtet alltid behandle:  styrets årsberetning  styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til godkjenning  godtgjørelse til avtroppende styre  valg av styreleder for ett år av gangen  valg av to nye styremedlemmer for to år av gangen I sameiermøtet har sameierne stemmerett med én stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt, og fullmakten anses å gjelde førstkommende sameiermøte med mindre annet fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. Sameieren har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom sameiermøtet gir tillatelse. Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale med seg selv eller nærstående, eller om sitt eget eller nærståendes ansvar. Det skal føres protokoll over alle saker som behandles og de vedtak som fattes av sameiermøtet. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall dersom ikke andre bestemmelser eller lover sier noe annet. Ved stemmelikhet er avtroppende leders stemme avgjørende.

§ 12. FORRETNINGSFØRER Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i samsvar med lov om eierseksjoner § 41.

§ 13. MINDRETALLSVERN 5 Boligsameiet Motzfeldtsgt. 21-23 Sameiermøtet, styret eller andre som representerer sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning.

§ 14. ENDRINGER I VEDTEKTENE Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmer om ikke lov om eierseksjoner stiller strengere krav.

§ 15. GENERELLE PLIKTER Sameierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringer, lov om eierseksjoner, disse vedtektene samt ordensregler fastsatt av sameiermøtet. Ved eierskifte skal den nye sameier gjøres kjent med vedtekter og husordensregler senest ved overdragelse av seksjonen.

§ 16. FORSTÅELSE AV VEDTEKTENE Vedtektene er utarbeidet med intensjon om at tvister skal unngås og at det skal bli et godt forhold innenfor sameiet. Dersom det likevel skulle oppstå tvist om spørsmål som ikke kan løses i minnelighet gjennom forhandlinger, skal denne avgjøres ved voldgift etter rettergangsloven for tvistemål kap. 32, med mindre det er enighet om voldgift på annen måte. Oslo, 22. mars 1999 STYRET

HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET MOTZFELDTSGT. 21-23

Vedtatt på sameiermøte 04.04.2006

Endret på siste sameiermøte 28.04.2009

Endret på siste sameiermøte 16.04.2015

Husordensreglenes hensikt og bakgrunn Husordensreglene er utarbeidet med utgangspunkt i sameiets vedtekter og inneholder bestemmelser om bruk av seksjonene og fellesarealer samt regler for hvordan beboere og besøkende som oppholder seg på eiendommen skal oppføre seg.

Husordensreglene er til for å fremme miljø og trivsel i sameiet. De skal være til hjelp og skape motivasjon for å utvise respekt og ansvarsfølelse overfor gjeldende reglement og det ansvaret som er pålagt det til enhver tid sittende styre.

I tillegg til sameiets vedtekter og disse husordensreglene vises det til den til enhver tid gjeldende lov om eiendomsseksjonering og andre lovbestemmelser som kan anvendes.

1. Låsing av porter og inngangsdører Alle beboere plikter å påse at felles inngangsdører og porter til enhver tid er låst. Dette inkluderer garasjeport og dører til fellesrom. Alle plikter å avvise uvedkommende som oppholder seg på eiendommen.

2. Plassering av gjenstander på fellesområder Gårdsplass, inngangsparti, trappeoppganger, trapperepos, korridor og felles kjellerrom/boder må ikke opptas med gjenstander som tilhører beboere, så som kasser, hagemøbler, sportsartikler, innbo, bildekk osv. Hvis det blir hensatt slike ting på forannevnte områder, vil disse bli fjernet uten at sameiet påtar seg noe ansvar overfor den som eier gjenstanden.

Sykler, sparkstøttinger, barnevogner og andre ikke-motoriserte fremkomstmidler må plasseres i sykkel-/sportsboder som er avmerket til formålet eller etter styrets anvisning.

3. Bruk av fellesområder Det skal ikke forekomme lufting eller tørking av klær, tepper eller madrasser på fellesområdene.

Lufting av hunder eller andre husdyr er forbudt på gårdsplassen. Husdyr skal holdes under kontroll ved bruk av bånd, bur eller lignende. Den som eier eller passer dyret er ansvarlig for skader og ulemper dyret medfører for personer, andre dyr eller eiendom.

Det er kun lov å bruke trehjulssykler på sameiets fellesområde.

Røyking er forbudt i trappeoppganger, korridorer, heiser og andre innvendige fellesområder.

Ballspill skal aldri forgå på grøntområdene og uansett ikke etter kl. 20.00.
2 Boligsameiet Motzfeldtsgt. 21-23

Barn under 5 år skal alltid være i følge med voksne utendørs. Ingen barn skal ikke oppholde seg utendørs etter kl. 22.00. Barn under 12 år skal mellom kl. 20.00 og kl. 22.00 være i følge med voksne.

Trapper, oppganger og korridorer er ikke lekeplass eller oppholdssted for barn.

4. Søppel Søppel skal kastes i containere som står i søppelrom og ikke settes i ganger og heiser. Søppelkasser som står på fellesområdene skal ikke benyttes til husholdningsavfall, men kun benyttes til kasting av mindre ting som papir, sigarettstumper og lignende. Alle beboere plikter å følge eventuelle instrukser som måtte bli satt opp i søppelrom og/eller på oppslagstavle av styret eller de som er ansvarlige for bortkjøring av søppel. Det er forbudt å kaste søppel brakt inn utenfra i sameiets søppelcontainere. Alle plikter å holde orden i søppelrommet. Mislighold av denne bestemmelsen kan medføre bøteleggelse begrenset til kr 1500.

Det er forbudt å sette fra seg gjenstander og søppel i sameiets fellesarealer. I tilfeller hvor dette ikke overholdes, vil vaktmester kontaktes for å fjerne søppelet/gjenstandene. Regningen vil sendes til juridisk eier av seksjonen.

Enhver har plikt til å ta hånd om sitt private søppel/inventar.

5. Orden på seksjonenes plattinger/balkong Seksjoner med plattinger og balkonger som har innsyn fra bakkenivå plikter å holde disse ryddige og i orden.

6. Generelt om støy/lydnivå Mellom kl. 23.00 og 07.00 skal det være generell nattero i sameiet. Mellom disse tidspunktene skal man tilpasse musikk, egen sang og traktering av instrument slik at det ikke er til sjenanse for andre. Gi beskjed med oppslag og konferer gjerne med styret dersom det unntaksvis er ønskelig å arrangere selskapeligheter som kan komme i strid med denne regelen. Høyttalere skal innstilles slik at lydnivået ikke sjenerer naboene.

Musikk- og sangundervisning er ikke tillatt uten styrets skriftlige samtykke.

7. Støyende arbeide Banking, boring, saging og annet støyende arbeid er tillatt mellom kl. 08.00 og kl. 20.00 på hverdager og mellom kl.10.00 og kl. 20.00 på lørdager og dager før helligdager. På søn- og helligdager må det gis spesiell tillatelse av styret før utførelse av alt støyende arbeid.

8. Opphold på balkong og fellesområder Unødvendig støy, sang eller spilling på balkonger og fellesområder er forbudt etter kl. 23.00. Opphold på balkong skal ikke være forulempende eller til sjenanse for naboer i egen gård eller omkringliggende eiendommer.

3 Boligsameiet Motzfeldtsgt. 21-23

Etter avtale med styret, og i henhold til de instrukser som gis, kan beboerne låne utstyr for å benytte utendørsgrillen. Utendørs grilling skal kun utføres av voksne personer.

Av hensyn til brannfaren er det ikke tillatt med bruk av kullgrill i sameiet.

Det er adgang til å bruke gassgrill eller elektrisk grill så lenge denne bruken skjer kontrollert og uten sjenanse og fare for omgivelsene.

9. Vann og avløp Alle rom, også fellesrom, må ha så mye varme i vinterhalvåret at ikke vann og kloakkrør fryser. Det er ikke tillatt å kaste fremmedelementer så som strømpebukser, sanitetsbind, bleier o.l. i toalettskålen.

10. Parkering av motoriserte kjøretøy Utenom garasjeplassene har ikke sameiet parkerings-/oppstillingsplasser for motoriserte kjøretøyer. Ingen kjøretøy tillates oppstilt på gårdsplass eller gangveier. Det tillates ingen parkering utenom oppmerkede plasser i garasjeanlegget. Overtredelse av disse bestemmelsene medfører borttauing på eiers regning.

11. Ventilasjon Leilighetene er utstyrt med sentralmekanisk avtrekksventilasjon. Dette betyr at brukt luft blir skiftet ut med ny luft under forutsetning av at ventiler over vinduer holdes åpne. All lufting ved matlaging skal skje gjennom avtrekkssystemet eller gjennom vinduer ut i friluft, aldri ut i felles korridor/gang.

Det er forbudt å installere elektriske avtrekksvifter da disse ødelegger for det sentrale avtrekkssystemet.

12. Klager Klager på overtredelser av husordensreglene skal være konkrete med hensyn til hvem det klages på, hva årsaken er og når grunnlaget for klagen skjedde (dato og klokkeslett). Klagen oversendes skriftlig til styret. Anonyme eller usignerte klager blir ikke behandlet.

13. Supplerende husordensregler Styret kan til enhver tid gjøre tilføyelser eller endringer til gjeldende husordensregler. Dette bekjentgjøres enten ved sirkulære eller oppslag og bringes til behandling på neste sameiermøte.

14. Erstatningsplikt Sameier/beboer er erstatningspliktig for enhver skade som måtte oppstå som følge av overtredelse av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Beboeren er også ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av egen husstand, leietagere eller andre personer som er gitt adgang til seksjonen eller sameiets eiendom (jf. Husleielovens paragrafer 20 og 21).

15. Generelt vedlikehold og ansvar

Eierne skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om
4 Boligsameiet Motzfeldtsgt. 21-23

innsekter og skadedyr plikter eieren straks å melde fra skriftlig til sameiet. Seksjonseierne står selv ansvarlige for alle utgifter i forbindelse med skadedyr i henhold til § 8 vedrørende vedlikeholdsplikten. Hver enkelt eier plikter å påse at nødvendig antall brannslukkingsapparater/brannslanger og røykvarslere finnes i boligen. Eieren plikter også å påse at det utføres funksjonskontroll på egne røykvarslere minst én gang pr. år.

OSLO, 28.04.2009 STYRET